Derfor er en branddør vigtig

Der er mange måder, hvorpå du kan sikre dig mod brand. En branddør har en overordnet funktion, og det er at beskytte mod ild og røg. Branddøren skal holde flammerne tilbage, så der let kan evakueres i tilfælde af brand. Den er et kritisk element i forhold til at sikre den fornødne tid til at få alle mennesker ud af en brændende bygning i tide. Branddøren kan også være med til at minimere skaderne ved brand, fordi branden ikke får lov til at udvikle sig ligeså hurtigt.  Derfor er det utroligt vigtigt, at din virksomhed eller dit hjem har en korrekt branddør installeret. Du bør derfor heller ikke selv kaste dig ud i at installere branddøre. Få altid en professionel til at hjælpe dig med at finde den rette branddør og sørge for korrekt installering af den.

Følg disse råd ift. branddøre:

  • Sørg for at branddørene er monteret korrekt og opfylder kravene til brandbeskyttelse.
  • Vedligehold branddørene løbende, kontroller om de er funktionsdygtige.
  • Udskift smelteled med ABDL (Automatisk Brand-dørs-lunkning)
  • Afprøv jævnligt ABDL-anlæg.
  • Luk branddøre ved arbejdstidens lukketid.
  • Sørg for at selvlukkemekanismen er driftssikker.

Krav til branddøre

Nogle døre er bedre end andre og kan holde på ild og røg længere tid end andre. Derfor er der forskellige klasser inden for branddøre. Hidtil har der været de gamle brandklasser BS30 og BS60. BS indikerer at døren er brandsikker, hvor den angivne tal indikerer, hvor mange minutter døren kan modstå ild. De gamle brandklasser er nu erstattet med nye EI230 og EI260 brandklasser, der er de europæiske brandklasser.