Den grønne omstillinger skyller indover det danske kongerige som en ti meters bølge på Sunset Beach i Oahu, og det er på tide at den danske transport branche finder surfbrættet frem, og får reddet den. For på trods af vores ihærdige klimeengagement her i landet, så har vi ikke nået den omstilling som vi havde håbet for 10 år siden.

En dansk vognmand udleder ligeså meget co2 for 12 år siden, som de gør i dag, og det er på trods af at energibranchen, og specielt bilbranchen, i samarbejde, har formået at nedsætte udledningen pr. køretøj markant, i den nævnte periode. Med Elon Musk i spidsen udvikler vi det ene strømdrevne super batteri efter det andet. Derfor burde det også være muligt, at få fremstillet mere hensigtsmæssige teknologier og batterier, der tilgodeser de danske vognmænd der hver dag færdes på de danske landeveje.

Hvad kan danske vognmænd gøre?

Der er heldigvis massere af tiltag vi som stat, som forbrugere, og som vognmænd selv kan tage for at skubbe gang i udviklingen. Her på siden har vi samlet 5 konkrete råd, vi mener vi bør arbejde hen imod, som led i at opnå vores klimamål for 2030.

Afgiftsystem vores klimabelastning

Vi skal i stigende grad have en mere fair klimabeskatning der fremmer kørsel med co2 neutrale lastvogne. På den måde giver vi danske vognmænd et incitament til selv at tage et aktivt valg om at optimere deres flåde af lastvogne, til nogle der har et lavere co2 aftryk pr. kørte kilometer.

Mindre tomkørsel

Vi skal begrænse kørsel med tomme læs. Dette kan gøres på mange måder. Intelligent route planlægning, mere uddannelse af vognmænd, AI og meget mere. Dette er et logistisk problem, og det skal løses indenfor dette felt. Dette punkt falder igen sammen med punkt 1. om afgifts systemet. Et sådan afgiftsystem ville yderligere skabe et incitament om at undgå unødvendig kørsel med tomme læs.

Mere automatisering

En højere grad af automatisering og Artificiel Intelligence kunne i høj grad være den teknologiske snydekode til at reducere vognmændenes co2 udledning. Datadrevet route-planlægning og lagerstyring kunne være et kraftfuldt værktøj til yderligere reducering både vognmændenes udgifter, men også deres co2 udslip. Derfor bør der afsættes flere statslige midler, med henblik på hvordan vi inkorporere vores klimamål, som en integreret del af den danske transportbranche.

Grønne investeringer i det danske vejnet

Vi kan snakke i timevis om hvordan vognmændene skal optimere deres ruter, og undgå kørsel i tomme vogne, men det kræver også at det danske vejnet er gearet til at facilitere denne udvikling. Infrastruktur er en integreret del af måden vores land er forbundet, og det kræver ingen længere akademisk uddannelse, at forstå at længere router skaber mere co2. Derfor bør det også være et statsligt anliggende, fortsat at udarbejde et vejnet der skaber gunstige muligheder for vognmændene, og deres routeplanlægning.

Undgå social dumping:

Det sidste råd er både vigtigt for klimaet og for de mennesker der skal nyde den jord vi er fælles om. Vi skal nemlig undgå social dumping. På trods af at vi revser de danske vognmænd lidt i denne artikel, så er faktum stadig at vi er væsentligt bedre til at omstille os den grønne omstilling end vores europæiske brødre og søstre. Vidensdeling, uddannelse, og den danske lovgivning, er alle instanser der muliggør en kollektiv indsats mod et fælles mål, nemlig reduceringen af co2. Desværre går alt dette direkte i vasken hvis ikke vi overholder de gældende regler vi, i fællesskab, har vedtaget indenfor branchen. Kreative bogføring af vores klimeregnskab, hjælper ikke på klodens tilstand. Derfor kan det altså ikke være rigtig at der fortsat findes danske vognmænd der prøver at pudse deres glorie ved at registrere deres co2 udslip i østeuropæiske lande, der tilfældigvis køres igennem på deres ruter. Vi skal derfor arbejde aktivt på EU plan, om hvordan vi kommer social dumping til livs, på samme tid med at vi får en mere effektiv co2 registrering på tværs af landegrænserne i unionen.

Med disse 5 initiativer der strækker sig både over det private og det statslige, er der rigtig mange besparelser at opnå for det danske co2 regnskab. Branchen er klar til det, men vi får aldrig skudt gang i en seriøst grøn omstilling af transportbranchen før vi tager kampen fælles i EU.