Som det er tilfældet med de fleste erhverv, landet over, så er stål- og byggebranchen også hårdt ramt af Corona. Med en landsdækkende lockdown har mange bygherrer set sig nødsaget til at udskyde projekter, grundet mangel på mandskab. Ydermere har der været en stigende frygt for private, til at åbne deres hjem op for håndværkere hvilket igen har påvirket byggebranchen negativt. Et tredje parameter, der også indirekte har haft en negativ effekt på byggebranchen er den dalende tiltro til økonomien. Byggebranchen er ofte en branche der følger landets konjekturer, hvor opsving i økonomien betyder at, især private, udbygger, tilbygger og renovere deres boliger. Men grundet den store usikkerhed på effekten af Corona har mange private, valgt at udskyde byggerier for at se tiden an.

Der er lys forude med de nye Corona Hurtigtest

Der er dog lys forude for den hårdt pressede byggebranche. Flere virksomheder, heriblandt HAEMOMEDTEC, er kommet ud på det danske marked med Corona Hurtigtest, der allerede efter bare 20 minutter kan give svar på om en person er smittet med Corona. Med en Corona hurtigtest kan virksomheder trygt sende deres arbejdere ud til kunder, uden at de skal vente dagevis på at få testsvar, fra de offentlige teststationer. Derved undgår man den utryghed, der har præget håndværkere i private byggesager. En Corona hurtigtest gør også at, arbejdere på større byggepladser, nemt og hurtigt kan blive testet, skulle der være et formodet udbrud. På den måde minimere man den negative effekten af at have rask personale gående derhjemme, grundet en falsk frygt for at være smittet.

Er det pengene værd med en Corona hurtigtest?

Regnestykket kan hurtigt gøres op i kroner og ører. Hvor meget koster det for virksomheden at have en arbejder gående hjemme i 3 dage, kontra prisen på en Corona hurtigtest? Her er det naturligvis op til virksomhedsejeren at bedømme om det kan svare sig økonomisk at have folk hjemme uden test, eller om man bør investere de 300-500kr det koster at få dem testet i tide.

Hertil skal det også nævnes, at der ved frygt for videre smitte på arbejdspladsen, også er en del aktører der skal medregnes. Er der en person på byggepladsen der har været i kontakt med en smittet, og senere været på arbejde uden at blive testet. Så ville det være en god ide, for virksomheden at investere de penge som en Corona hurtigtest koster, for så hurtigt sy få et svar på, om hvorvidt de andre medarbejdere skal hjemsendes, eller om de kan fortsætte deres arbejde. Det er på den måde et regnestykke der er meget lige til, og din arbejdsgiver bør i den henseende spørge sig selv: Kan det overhoved forsvares økonomisk IKKE at benyttet Corona hurtigtest på byggepladserne.