Derfor er bad- og toiletfaciliteter vigtigt

Arbejdsmiljølovens krav til arbejdsmiljø og sikkerhed foreskriver, at der er ordentlige bad- og toiletfaciliteter på byggepladser. Det er vigtigt, at kravene overholdes, så du ikke senere hen får en sag på nakken. Samt er det også i alles interesse, at arbejdere arbejder under ordnede forhold. Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at der er ordentlige bad- og toiletforhold på arbejdspladsen. Derfor, hvis du er bygherre i dit eget hjem, er det dit ansvar, at kravene overholdes. Der gælder forskellige krav alt efter hvilket arbejde, der udføres. Både arbejdsopgavens varighed, men også arbejdsopgavens art har indflydelse på hvilke krav, der gælder.

Regler der gør sig gældende på byggepladsen

Kortvarigt arbejde med op til 3 dages varighed, der gælder kravene om, at der skal være toilet, spiseplads, håndvask med både koldt og varmt vand, omklædning og opbevaring til personlige ejendele samt skal der være et sted, at kunne tørre sit tøj, hvis det bliver vådt under arbejdet. Hvis det kortvarige arbejde støver eller sviner meget, er der herudover også krav om brusebad. Dette gælder også for arbejde, hvor der er risiko for at komme i berøring med stoffer, der udgør smittefare fra materialer, eller som er skadelige for huden.

 

Længerevarende arbejde hvor arbejdet overstiger tre dages varighed, er der krav om at opstille en skurvogn på byggepladsen, hvor de samme krav vedrørende kortvarigt arbejde og VVS stadig er gældende. Derudover er der krav om, at toilettet skal tilsluttes kloak, hvis arbejdet varer mere end to måneder. Generelt, er der også krav om, at bad- og toiletfaciliteter har samme standard, som “almindelige” toiletter. Hvis der er tale om meget store byggeprojekter, kan der også være behov for at etablere indkvarteringsfaciliteter for arbejderne.

 

Krav til kønsopdelte faciliteter

Når der er forskellige køn på byggepladsen gælder også nogle bestemte krav til VVS-forholdene på byggepladsen. Enten skal der være adskilte bade- og omklædningsfaciliteter, ellers skal det være muligt at anvende samme rum separat. Hvis det sidste er gældende, skal der indgås en skriftlig kontrakt i forhold til, hvordan/hvornår de forskellige køn benytter samme bad- og toiletfaciliteter.