Hvis du som entreprenør eller bygherre skal skille dig af med en masse affald – uanset om det er byggeaffald eller industriaffald – er det vigtigt, at du kender til de gældende regler på området. Hvordan er det egentlig lovmæssigt korrekt at håndtere affald fra byggeriet? Tænker du måske.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan du håndterer bygge- og anlægsaffald, så alle materialer håndteres på korrekt vis. Læs med her i artiklen, hvor vi gennemgår de vigtigste dele af vejledningen.

Husk at anmelde til kommunen om industriaffald

Hvis man er i gang med et anlægsarbejde, er det vigtigt, at man påtager sig ansvaret for korrekt afskaffelse af byggeaffaldet. Det vil sige, at I skal inden arbejdets påbegyndelse sørge for at anmelde byggeaffaldet til kommunen.

Når I anmelder det, er det vigtigt, at I oplyser, hvor meget affald der er tale om. For det andet skal kommunen kende til, hvor stort et areal industriaffaldet kommer fra. Vær opmærksom på, at du også skal anmelde industriaffald, hvis du skal skille dig af med såkaldt farligt industriaffald.

Det vil sige f.eks. asbest, PCB, tungmetaller eller bly i maling. I disse tilfælde er det bygherrens ansvar at få anmeldt affaldet og afskaffet det korrekt.

 

Vær i god tid

Det vigtigste, når man skal bortskaffe industriaffald, er at være i god tid. Kommunen skal nemlig modtage anmeldelsen 14 dage, før byggearbejdet går i gang. I må desuden heller ikke fjerne affaldet, før I har fået respons på anmeldelsen.

Responsen fra kommunen er en anvisning til, hvad I skal være opmærksom på ved bortskaffelsen af det gældende affald. Her kan det være en stor hjælp at anskaffe sig en container, som fra starten af står på adressen.

På den måde kan I nemt opmagasinere affaldet, uden at det hverken er til fare for andre mennesker eller til gene.