Hvis du står i den situation, om du godt kunne tænke dig at rive en bygning ned på din grund, kræver det, at du får en nedrivningstilladelse fra den kommune, hvor bygningen ligger. Denne kan du få ved at søge den på kommunens hjemmeside, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema i forhold til situationsplan, placering og bygningsnummer.

Hvis ikke du modtager noget fra den kommunale bygningsmyndighed inden for 14 dage efter, at du har søgt tilladelsen, kan nedrivningen sættes i gang. Det skal dog bemærkes, at der er findes en regel, der siger, at du inden for et år efter, at du har fået tilladelsen, skal påbegynde dit projekt, så grunden ikke står tom.

 

Hvad er prisen for nedrivning af hus?

Hvis du skal nedrive et hus på cirka 140 kvadratmeter, er prisen omtrent 100.000 kr. Der er indlysende nok flere faktorer, der har indflydelse på prisen for nedrivningen af huset, hvilke bl.a. er beliggenhed, landsdel, husets størrelse osv.

 

Andre ting, der kan have indflydelse på prisen:

  • Asbest tag
  • Kælder
  • Grund
  • Størrelse

Hvis huset oprindeligt er bygget før midten af 80’erne, er der overvejende sandsynlighed for, at det har et asbesttag, hvilket er medvirkende til, at det er dyrere at fjerne og deponere.

 

Hvis huset har en kælder, skal denne fyldes op med grus, hvilket både koster tid, og der skal bruges ressourcer.

 

Grundens beliggenhed har også en indflydelse, da grunden kan være svært at komme ind på med store maskine, men det kan være svært at komme af med affaldet, hvilket også vil få nedrivningsprisen til at stige.

 

Huset størrelse har også en indflydelse på, hvor stor den mængde affald, der skal fjernes, er.