Godt indeklima på arbejdspladsen er altafgørende

Vi bruger størstedelen af vores liv på at arbejde, og her i blandt bliver størstedelen af den tid også spenderet indendørs. Derfor har indeklimaet en stor betydning for vores velbefindende. Men hvordan opretholder vi et sundt indeklima? Et af nøgleordene er ventilation.

I eksempelvis produktionsvirksomheder arbejder medarbejdere i mange timer 5 dage i ugen i dårlig udluftning og trængte kår. Dårligt indeklima kan påvirke medarbejdernes sundhed på mange forskellige måder, eksempelvis ved hovedpine, allergi, kvalme eller træthed. Hvis medarbejderne oplever nogle af de nævnte gener, kan det have en stor negativ påvirkning af koncentrationsevnen og produktionsniveauet. Derfor er det bare så kanon vigtigt, at der er et godt indeklima på arbejdspladser, og at ventilationen er i orden.

Undgå dårligt indeklima med kvalitetsventilation

Det er klart, at der er nogle virksomheder – produktions- eller industrivirksomheder, hvor ventilation er en selvfølge, fordi det er lovpligtigt, når der arbejdes i slibestøv, gasser og lignende. Et dårligt indeklima forårsaget af virksomhedens produktion kan let undgås med en plymovent sugearm og punktudsugning.

Plymovent har været repræsenteret på det danske marked i mere end 4 årtier og er derfor et anerkendt mærke, der leverer topkvalitets ventilationsløsninger. Punktudsugning med en plymovent sugearm foregår således, at udsugningen foregår så tæt på den forurenede kilde som muligt, så forureningen ikke spredes til resten af lokalet. Det er en utrolig effektiv løsning på dårligt indeklima i alle virksomheder og især også for virksomheder, hvor punktudsugning er et lovkrav.

Effekten af plymovent punktudsugning

Kvalitetsventilation er ikke til at kimse af, og effekten heraf vil være at medarbejdere får større arbejdsglæde, mindre risiko for at blive syge – minimering af sygedage, ingen varige mén ved arbejde med “farlige” gasser eller andet og sidst men ikke mindst, vil virksomheder opleve et højere produktionsniveau.

Hermed er det dog ikke selvsagt, at alle indeklimaproblemer bør løses udelukkende med plymovent punktudsugning. Virksomheder hvori det ikke er lovpligtigt at have installeret ventilation, kan selv arbejde med at skabe et bedre indeklima og undgå sygdom hos sine medarbejdere. Virksomheder, der er opmærksomme på grundig rengøring, kan minimere sygdomme alene ved at sørge for en ren arbejdsplads. Naturlig udluftning på arbejdspladsen kan også gøre meget for at sikre et godt indeklima.  Sidst men ikke mindst kan medarbejderne også selv gøre noget for at bidrage til positiv luftforandring ved at gå en 10 minutters tur for at friske hovedet op, inden arbejdsdagen igen fortsætter.