Hvad bruges en kloakseparering til?

Gennem de senere år er mængden af regn støt stigende, og det lægger et ordentligt pres på vores kloaksystemer. Som mange af os før har set, kan store regnskyl og skybrud lede til oversvømmelser af afløb samt problematisk meget vand på rensningsanlæg.

En løsning på denne problemstilling er at gøre brug af en kloakseparering. En kloakseparering er nemlig med til at aflaste både kloaker og rensningsanlæg og vil forhindre de typiske oversvømmelser. Dette skyldes, at kloaksepareringen leder vandet direkte ud til afløb og søer, så kloakkerne undgår ekstra belastning.

 

Sådan fungerer en kloakseparering.

Kloaksepareringen er et separat vandrørnet, der adskiller spildevand fra regnvand. Dette sikrer en mindre belastning af og færre overløb af kloaker, hvilket ofte er en meget dyr affære både for kommuner, forsikringsselskaber samt private boligejere. Dertil bliver belastningen af rensningsanlæggene også mindre, hvilket vil forhindre spildevandsafgiften i at stige lige så hurtigt som normalt.

 

Krav og regler

Alt efter hvilken kommune samt hvilken type bolig du bor i, vil der være forskellige regler for, hvordan vandafledningen skal foregå samt forskellige krav om kloakseparering. Finder du spildevandsplanen for din kommune på din kommunes hjemmeside, kan du holde øje med, hvor langt de er, samt hvad det kræves, du selv gør. Er reglerne allerede trådt i kraft i det område, du bor i, kan du være nødsaget til at kontakte en autoriseret kloakmester for at få gravet nye rør til regnvand ned, eller du er påkrævet af holde regnvandet nede på anden vis.