Hvis du er forvirret mellem begreberne tømrer og snedker, er du langt fra den eneste. Det er forståeligt, at det kan være svært at finde rundt i, da de to erhverv faktisk overlapper og til dels udfører den samme slags arbejde. Derudover er begge uddannet inden for træfaget og deler den samme grunduddannelse.

Hvis man ser historisk på tømrerhåndværket, er det en af de ældste byggehåndværk, hvilket skal ses i lyset af, at træ var et af de første materialer, vi begyndte at bygge med. Dengang var tømrerhåndværket ikke et erhverv, som vi kender det i dag, men nærmere en kundskab, der gik i arv i generationer. Senere hen begyndte det at blive til at stykke arbejde, der kunne sælges for penge, hvilket tømrererhvervet er kendetegnet ved den dag i dag.

 

Hvad laver en tømrer?

Den store forskel mellem tømreren og snedkeren ligger i, at tømreren generelt arbejder med strukturelt byggeri, hvorimod snedkeren arbejder mere specialiseret og fremstiller det, du indretter bygningen med. Tømreren laver typisk mest tage, døre, vægge, gulv og alt derimellem, hvorimod snedkeren laver møbler.

I byggeprojektet er det ofte tømreren, der har overblikket over processen, da en tømrer er med i hele processen på trods af, at der skal andre håndværkere med andre kompetencer ind over projektet såsom elektrikere.

 

Hvad laver en snedker?

I meget grove træk er en snedker den partner, der sørger for detaljerne. Dette er meget groft stillet op, eftersom der findes flere former for snedkere, såsom både bygningssnedkere og møbelsnedkere. En bygningssnedker lever af at lave detaljer til bygningselementer som døre, vinduer og lister, hvorimod møbelsnedkeren laver møbler i træ fra bunden eller reparerer ødelagt møbler.

En anden måde at huske forskellen mellem de to distinktioner er, at tømreren mest bruger søm og skruer, hvor snedkeren mest bruger lim og samlinger uden beslag.