Entreprenøren behøver nødvendigvis ikke være en mand, det kan også være et helt firma. Men overordnet udfører entreprenøren en række specialopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen. Her er der oftest tale om entreprise opgaver, som entreprenøren udfører eksternt for enten en håndværker eller bygherre.

Entreprenøren klarer bl.a. disse opgaver

  • Kloakarbejde af forskellig art, der bl.a. omfatter installation af nyt afløb, udvidelse af kloaksystem, rensning af kloakanlæg eller TV-inspektion m.m.
  • Fjernvarmearbejde så som både jord- og rørarbejde, anlæg, jordledninger, opførsel af pumpe- og veksler stationer.
  • Murerarbejde i forhold til både nybyggeri, tilbygninger, ombygninger eller nedrivning.
  • Anlægsarbejde som eksempelvis tunnelarbejde, brolæggere m.m. Derudover også udformning af golfbaner, indretning af haver m.m.

 

Lokal entreprenør

Der findes mange entreprenørfirmaer over hele Danmark, som besidder hele paletten af kvalifikationer til at udføre ovenstående arbejde. Nogle gange kan det være en fordel at vælge en lokal entreprenør, andre gange er det bedre at finde en entreprenør, man klinger med, også selvom denne måske er entreprenør i Roskilde. Mange entreprenørfirmaer giver gerne uforpligtende tilbud på arbejdet, hvor kunden kan præcisere behov, forventning til arbejdet samt forhandle om pris. Derfor kan det også være værd at undersøge flere forskellige entreprenørfirmaer, så man er sikret den bedste aftale.