Hvis du har brug for at få sprøjtet nye fuger ind, kan du overveje, om du vil gøre arbejdet selv eller få et fugefirma til at gøre arbejdet for dig. Der er både forskellige fugetyper og forskellige opgaver inden for faget, som man skal kende til inden påbegyndelsen. Derfor præsenterer vi både de forskellige fugeopgaver, og hvad dine muligheder er for selv at gøre arbejdet.

Hvis man skal lave en grov opdeling, findes der typisk to opgaver inden for fugefaget: indvendige fuger og udvendige fuger. Indvendige fuger er, når du eller et fugefirma sprøjter masse på indersiden af vinduet eller døren, så al vind og luft udefra blokeres. Udvendige fuger er de ydre fugeopgaver, som isolerer fuldt ud sprækken mellem døren/vinduet og væggen. Det er derfor den fugeopgave, som er mest synlig, og er mest brugbar mod regn og andet vand udefra.

Spørgsmålet er så, om du selv kan tage dig af opgaven, eller du skal tilkalde et fugefirma? Det er selvfølgelig forskelligt i hver situation, men det afhænger af dit eget kendskab til fugning og fugemasse. Ikke alle fugetyper er lige brugbare i alle situationer – der kan forekomme skimmel, eller massen er ikke tyk nok til at isolere hele sprækken. Men hvis du har den rette viden og en sikker hånd, kan du sagtens udføre arbejdet selv. Hvis ikke, så kan det anbefales at tilkalde et fugefirma, som kan hjælpe dig.