De fleste kommer ud for at skulle have udført kloakarbejde på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og selvom kloak og regnvand ikke er noget, særlig mange mennesker har forstand på, så er der stadig en del, der kan finde på at kaste sig ud i det selv. Men i den forbindelse er der nogle ting, man skal være opmærksom på. Det er nemlig ikke ret meget, du må gøre selv, når det har med din kloak at gøre.

Det må du selv gøre:

Det eneste, du selv må udføre i relation til din kloak, er at lave en faskine, der kan opsamle og aflede regnvandet, hvis det ophober sig og for eksempel generer dit hus eller en anden bygning. Det er altså en form for midlertidigt depot, hvori vandet opbevares, indtil det flyder ned i undergrunden og derfor ikke generer kloaksystemet. Hvis du skal lave andet end en faskine, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Dette skal kloakmesteren gøre:

Alt udover opsættelse af en faskine skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakarbejderen eller virksomheden skal sørge for at søge om og indhente tilladelser fra kommunen, inden noget af arbejdet gøres. Derudover har personen ansvaret for at udføre opgaverne i overensstemmelse med den pågældende lovgivning og retningslinjerne på området. Det er også et krav, at installationerne bliver afprøvet, inden det færdige produkt afleveres til kunden. Slutteligt skal kunden instrueres i, hvordan installationen virker.