Sikkerhed på byggepladsen

Det er heldigvis sjældent, man hører om ulykker på byggepladser. Men når man gør, så er ulykkerne ofte voldsomme, og de kan have forfærdelige konsekvenser. Derfor er det uhyre vigtigt at have den rette sikkerhed på byggepladsen. Det gælder især, når man arbejder med store maskiner så som kraner. Når man anvender kraner til at udføre arbejde på en byggeplads, så er det kranfirmaet, som man har lejet kranen af, der har ansvaret for at sikre, at kranen er inspiceret. Inspicering af en kran er med til at sikre, at kranen er velfungerende, og at den lever op til de påkrævede sikkerhedsstandarder.

 

Certificeret kranfirma

I forbindelse med at dem, der lejer en kran til at udføre et stykke arbejde, gerne vil vide, om kranen faktisk lever op til de standarder, der er for sikkerhed, så kan de tjekke, om firmaet er certificeret. Man tjekker, om et kranfirma er certificeret ved at se bag på kranen, om der er følgende certificeringer:

  • OHSAS 18001
  • ISO 9001
  • Achilles JQS

Certificering er kundens garanti for, at kranfirmaet overholder gældende regler og rutiner for sikkerhed og inspicering.

 

Hvordan foregår kranfirmaets inspicering?

Der er flere forskellige måder, hvorpå kranfirmaer foretager inspiceringer. Men det er allerbedst at lave en kombinering af et periodisk tjek med et hyppigere tjek.

Det periodiske tjek foretages oftest kun en gang årligt og kan variere alt efter kranens brug. I det periodiske tjek kigges der på nedslidte dæk, slid på bremsesystemer, slitage på kædehjulets funktion, forringelse af elektriske dele som knapper og kontakter og lignende.

Det mere hyppige tjek bliver ofte foretaget med faste interval, som enten er dagligt, ugentligt eller månedligt. I dette tjek undersøges kranen for mere åbenlyse problemer eller fejl. Der bliver bl.a. tjekket, om alle kroge er intakte, om kranen fungerer optimalt, om der er nogle defekte hejsekæder og lignende.