Forskelle på forskellige typer af bejdsning
Der findes flere forskellige typer af bejdsning, som egner sig til forskellige emner. Én af disse typer af bejdsning er dyppebejdsning. Dyppebejdsning er den bedste metode til at få en perfekt og ren overflade. Dyppebejdsning foregår ved, at emnerne pakkes ned i plastikkasser eller stroppes, hvorefter de sænkes ned i et bejdsekar. Alt efter hvilken ståltype, som emnerne består af, vil reaktionstiden variere. Typisk vil reaktionstiden dog være omkring to timer. Efter bejsekaret kommer emnerne i skyllekaret, og til sidst højtryksspules de. Når emnerne ikke egner sig til dyppebejsning eller er for store til et bejdsekar, anvendes en anden type bejdsning, nemlig spraybejdsning. Dette foregår ved, at bejdsesyren sprayes på emnerne ved brug af et airlesanlæg. Herefter skal emnerne stå natten over, hvorefter de til sidst højtryksspules. Hvis man ønsker at fjerne misfarvninger efter svejsning anvendes en tredje type bejdsning, nemlig bejdsning af aluminium. Ved bejdsning af aluminium bliver overfladen mat og helt ensfarvet samtidig med, at urenheder, som opløses i syre, samt flyverust, fjernes fra emnernes overflade. Hvis emnerne ikke lader sig transportere til bejdscenteret, tilbydes også mobilbejdsning. På den måde kan ikke transportable emner bejdses på egen adresse.

Hvorfor skal man bejdse metal?
Det er vigtigt at bejdse metal efter svejsning. Ved anvendelse af bestemte svejsemetoder opstår ofte problemer med misfarvninger og anløbninger. Ved svejsning gennembrydes det beskyttende overfladelag på metallet. Helt konkret ses dette i form af mørke anløbninger omkring svejsesømme, skærekanter og fastbrændt slibestøv. Bejdsning er derfor vigtig for at fjerne de skadelige anløbninger, både oxiderne og det underliggende afkromede lag, som kan være opstået ved svejsning. Efter de skadelige anløbninger er fjernet, kan det beskyttende lag gendannes. Bejdsning udføres altså for at øge korrosionsbestandigheden på metaloverflader efter svejsning. Industribejdsning Nord har mange års erfaring inden for bejdsning af stål. Hos dem vægtes kvalitet, service og ansvar højt. Virksomheden tilbyder bejdsning af stål samt vedligeholdelses- og servicearbejde. I enhver arbejdsproces i virksomheden tages ansvar for både miljøet, samfundet og virksomhedens medarbejdere. Bejdsning foregår derfor på bedste og mest miljørigtige vis.