Det er altid godt at få lavet et eleftersyn, inden du køber en bolig – eller sælger den. Bor du f.eks. i Silkeborg, er det en god ide at få fat på din lokale elektriker, for at få lavet eleftersyn i Silkeborg. Det er faktisk også blevet et krav, at der afleveres en eleftersynsrapport, hvis der f.eks. skal tegnes en ejerskifteforsikring. Ved at få udført det lille tjek af en elektriker, får I hurtigt styr på de eksisterende installationers tilstand i husstanden i forbindelse med hussalget eller boligskiftet. Det er med til at beskytte både sælger og køber mod problemer, der ellers kunne opstå ved fysiske mangler!

Hvad tjekkes der ved eleftersyn?

Elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed vurderes altid ved eleftersynet. De skal kunne opfylde specifikke krav, som er gældende, når eftersynet udføres. Det har sikkerhedsmæssig betydning i forbindelse med beskyttelse mod f.eks. stød eller brand. Efter at alle elinstallationer i boligen er blevet tjekket, dokumenteres eleftersynet i en elinstallationsrapport. Rapporten oplyser alt den nødvendige information om installationernes funktionsdygtighed og lovlighed. Så når du står og skal sælge dit hus, er det altså en rigtig god ide at få fat på din lokale elektriker!