Mange kan blive fristet til at benytte en uautoriseret kloakmester, fordi prisen på det udførte arbejde oftest er lavere. Men faktisk er det din pligt som husejer at få foretaget autoriseret kloakarbejde. Det er derfor anbefalingen, at du beder fagmanden om at fremvise dokumentation for, at vedkommende er autoriseret kloakmester, inden arbejdet påbegyndes.

Når arbejdet begyndes, er det kloakmesterens pligt, at arbejdet bliver udført efter de gældende love og regler. Hvis du er husejer, har du altså ansvaret for at få en autoriseret kloakmester til at klare det pågældende arbejde.

Store bøder på uautoriseret kloakarbejde

Hvis du er i tvivl om, hvilket kloakarbejde der kræver en autoriseret kloakmester, er det vigtigt, at du forhører dig hos en professionel. På nettet kan du også finde god information fra bl.a. Sikkerhedsstyrelsen om, hvilket arbejde der kræver autorisation. Med en autoriseret kloakmester får du også en kvalitetsgaranti, da fagmanden er underlagt denne på baggrund af sin autorisation.

Bliver der foretaget ulovligt kloakarbejde af ikke-autoriserede personer, kan det resultere i meget store bøder. Derfor er det vigtigt, uanset om du er bygherre eller husejer, at du undersøger din kloakmester grundigt, inden vedkommende udfører arbejdet.

Som husejer og/eller bygherre sidder du nemlig med ansvaret for, at loven overholdes. Derfor holdes du selvfølgelig til regnskab, når der er brud på loven i forbindelse med kloakarbejde. Bøder på mange tusinde kroner er blevet tildelt personer, der har udført kloakarbejder uden autorisation. Sørg derfor for udelukkende at benytte en autoriseret kloakmester.